Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdstidsregler

Arbejdstid, dens tilrettelæggelse og arbejdstidsregler fylder normalt meget i dagligdagen for socialpædagoger.

Om arbejdstidsreglerne

Arbejdstiden reguleres dels af lovgivning, dels af aftaler og overenskomster.

Disse kan ses her 

Reglerne begrænser arbejdsgiverens ledelsesret for at beskytte medarbejderen mod nedslidning og urimelig behandling. Samtidigt tager reglerne hensyn til, at arbejdet skal kunne udføres på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

Ofte er der spørgsmål, der handler om fortolkning af de komplicerede regler, som regulerer arbejdstiden på arbejdspladsen.

Kredskontoret har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse nogle af svarene på de oftest stillede spørgsmål til den centrale arbejdstidsaftale, samt få inspiration til udarbejdelse af en politik for god arbejdstidstilrettelæggelse i det lokale MED-udvalg.

Vær opmærksom på, at pjecen ikke medtager alle dele af arbejdstidsaftalen.

Pjece for ansatte i regionen  

Pjece for ansatte i kommunerne