Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdstidsregler

Arbejdstid, dens tilrettelæggelse og arbejdstidsregler fylder normalt meget i dagligdagen for socialpædagoger.

Om arbejdstidsreglerne

Arbejdstiden reguleres dels af lovgivning, dels af aftaler og overenskomster.

Disse kan ses her 

Reglerne begrænser arbejdsgiverens ledelsesret for at beskytte medarbejderen mod nedslidning og urimelig behandling. Samtidigt tager reglerne hensyn til, at arbejdet skal kunne udføres på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

Ofte er der spørgsmål, der handler om fortolkning af de komplicerede regler, som regulerer arbejdstiden på arbejdspladsen.

Kredskontoret har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse nogle af svarene på de oftest stillede spørgsmål til den centrale arbejdstidsaftale, samt få inspiration til udarbejdelse af en politik for god arbejdstidstilrettelæggelse i det lokale MED-udvalg.

Vær opmærksom på, at pjecen ikke medtager alle dele af arbejdstidsaftalen.

Pjece for ansatte i regionen  

Pjece for ansatte i kommunerne