Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Lederpolitik og servicedeklaration

Kredsen anser lederne på de socialpædagogiske arbejdspladser for helt afgørende for, at det socialpædagogiske arbejde udvikles og at medarbejderne trives og udvikler sig. I kredsen vil vi derfor arbejde for, at lederne selv har gode vilkår, indflydelse og udviklingsmuligheder. Kredsens lederpolitik er underlagt SL´s landsdækkende lederpolitik.

Det enkelte medlem af ledersektionen

Ledersektionen i kreds Midt- og Vestjylland er sammensat af ledere med selvstændigt budget og personaleansvar og af ledere på mellemlederniveau.

Denne forskellighed betyder, at kredskontorets organisering af opgavevaretagelsen er forskellig.

Ledersektionens bestyrelse følger løbende nedenstående servicemål overfor det enkelte medlem, således at alle medlemmer sikres den bedste mulige service. 

Indgang til kredskontoret

Generelt for alle ledere i forhold til kredsen:

Alle nyansatte, som kredskontoret får kendskab til, modtager indenfor den første uge et brev med de nødvendige data på den relevante faglige konsulent på kredskontoret og på den lokale leder, der skal fungere som kontaktperson. Desuden oplyses den nyansatte i brevet om, at man vil blive kontaktet af kredskontoret og den lokale leder indenfor en måned og tilbudt et møde med kontaktlederen.

Derudover kontakter den lokale leder den nyansatte endnu en gang indenfor de første tre måneder og tilbyder et møde. Endvidere kan der blive tale om kontakt fra fællestillidsrepræsentanten, hvis en sådan findes.

Endvidere fremsender kredskontoret til nyansatte ledere, indenfor den første måned, diverse relevante foldere og pjecer, samt oversigt over ledersektionens bestyrelse og endelig bestyrelsens aktuelle årsplan og sektionens vedtægter – en ”lederpakke”.

Specifikt for ledere med selvstændigt budget og personaleansvar:

  1. Drejer det sig om et ansættelsesretligt problem vil kredsformand/kontorleder vurderer i samarbejde med lederen, hvem der varetager den fornødne sagsbehandling affødt af henvendelsen.

Hvis enten kredsformand eller den pågældende leder skønner, at der kan opstå problemer, f. eks. af habilitetsmæssig karakter, kan sagen overtages af SLC.

  1. Forhandling af løn for denne gruppe sker typisk på forvaltningsniveau, og denne opgave varetages derfor af kredsformand/kontorleder. Desuden inddrages ledersektionens bestyrelse i de strategiske overvejelser om lønforhandlinger for gruppen, jfr. kredsens lederlønstrategi.

Specifikt for mellemledere uden overordnet selvstændigt budget- og personaleansvar, såsom stedfortrædere, afdelingsledere m.m.:

  1. Drejer det sig om et ansættelsesretligt problem vil det være en bestemt faglig konsulent, der er ansat til opgaven der varetager opgaven. Hvis den faglige konsulent eller den pågældende mellemleder skønner, at der kan opstå habilitetsmæssige problemer kan sagen overtages af SLC.
  2. Forhandling af løn for mellemledere varetages af en bestemt faglig konsulent, der er ansat til opgaven.

Lederne som medlemsgruppe:

Socialpædagogernes opgave er at formulere og fremføre ledergruppens og den enkelte leders lederfaglige interesser og vilkår overfor arbejdsgiverne.

Socialpædagogerne vil generelt og individuelt arbejde for, at der sikres kompetenceudvikling til lederne/en både i forhold til aktuelt job og i forhold til udviklings- og karrieremuligheder.

Det gælder også mulighederne for at deltage i relevante ledernetværk, effektiv medindflydelse på arbejdsgiverens prioriteringer indenfor de relevante fagområder.

Også ledernes muligheder for at tilbyde medarbejderne den relevante kompetenceudvikling og ordentlige rammer for det løbende samarbejde med medarbejderne er et vigtigt element i kredsens indsats i forhold til SL´s ledermedlemmer.

Kredsen udarbejder i samarbejde med ledersektionen de nødvendige politikker for lederområdet eksempelvis lønpolitik, der opstiller rammerne for forhandling af lokal løndannelse til lederne.