Menu

Dagsorden

I henhold til vedtægterne for Socialpædagogernes Landsforbund § 11, stk. 5.

 1. Valg af dirigenter
 2. Valg af referenter
 3. Valg af stemmetællere
 4. Kredsbestyrelsens beretning
 5. Kredsens regnskab 2018
 6. Indkomne forslag:
  Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse jfr. Socialpædagogernes vedtægter være kredskontoret i hænde senest den 26. september 2019. Forslag skal være forsynet med medlemsnummer og underskrift.
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
 9. Kredsens budget for 2020
 10. Valg efter præsentation af kandidater
  a. Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem
  b. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
  c. Faglige sekretærer
  d. Kredskasserer
  e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
  f.  Kongresdelegerede og suppleanter for disse
  g. Kritisk revisor og suppleant for denne