Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogernes udviklingspris 2023

Hvert andet år uddeler Kreds Midt- og Vestjylland en pris til det medlem eller den socialpædagogiske arbejdsplads, der i særlig grad har været med til at fremme udviklingen af det socialpædagogiske område i det Midt- og Vestjyske

OG PRISEN GÅR TIL

Er det dig, en kollega eller arbejdspladsen som skal modtage Socialpædagogernes udviklingspris 2023?
Stolte og engagerede socialpædagoger bidrager til synligheden og betydningen af den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladser, i mødet med borgerne og over for beslutningstagere. Indstillinger til Socialpædagogernes udviklingspris 2023 skal tage udgangspunkt i kongresstrategien for denne kongresperiode ”Faglighed forandre liv”.

Ingen stemmer er stærkere end socialpædagogernes stemmer, når vi udtrykker en stærk faglig identitet og stolthed over den forskel, vi gør i andre menneskers liv. Det kræver beslutsomhed og samarbejde at stå sammen om vigtigheden af den socialpædagogiske faglighed. Socialpædagogisk faglighed skaber ikke kun tryghed, udvikling og livsmuligheder for børn, unge og voksne som vi møder i hverdagen på arbejdspladsen, men har også betydning for arbejdsmiljøet for den enkelte socialpædagog.
Indstillinger til prisen skal pege på et medlem – dig selv, en kollega, en personalegruppe - eller en socialpædagogisk arbejdsplads, der har fokus på den socialpædagogiske faglighed – som arbejder med indsatser, udvikling og løsninger ud fra en stærk fagidentitet om at ”faglighed forandre liv”.

 

Udviklingsprisen er dels en offentlig anerkendelse fra andre socialpædagoger og dels en kontant pris på 10.000 kroner, der tildeles den arbejdsplads eller det medlem der af priskomiteen udvælges som vinder.

Prismodtageren offentliggøres på generalforsamlingen den 11. oktober 2023.
Indstillingen skal laves skriftlig og skal sendes til kredsen senest den 26. september 2023 på midtogvestjylland@sl.dk
Se Forretningsorden for Socialpædagogernes udviklingspris her