Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpolitisk udvalg

Kredsbestyrelsen ønsker at sikre, at dens egen og kredskontorets socialpolitiske indsats i forhold til kommuner og region bliver så effektiv og synlig som muligt, og at der opnås synlige resultater.

Derfor er der nedsat et udvalg bestående af samtlige TR-medlemmer med pladser i de øverste MED-udvalg i kommunerne og Region Midtjylland.

Hertil kommer et medlem udpeget af Kredsbestyrelsen og 2 medlemmer fra Ledersektionens bestyrelse.
Født formand for udvalget er kredsformand Peter Sandkvist.

Der er tale om et udvalg, der rummer stor indsigt i kommunale og regionale forhold, på de fag-områder som socialpædagogerne er ansat i.
Det er denne viden, udvalget skal sikre bliver brugt i kredsens indsats for, at vilkårene for borgere med behov for støtte og omsorg bliver bedst mulige.

Kredsformand
Peter Sandkvist (formand)
Arbejdsplads: Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Telefon: 20 45 26 14
E-mail:pts@sl.dk 

Torben Søndergaard Poulsen
Arbejdsplads: Skiftesportet, Herning
Telefon: 27 14 66 91
E-mail: skija@herning.dk

Susanne Bang Bådum
Arbejdsplads: Silkeborg Kommune, Silkeborg
Telefon: 40 24 40 15
E-mail: Susanne.BangBadum@silkeborg.dk

Kirsten Ernstsen
Arbejdsplads: Struer Familieafdeling, Struer
Telefon: 29 29 39 17
E-mail: kie@struer.dk

Anni Hartung
Arbejdsplads: Støttecenter Skottenborg, Viborg
Telefon: 51 51 91 90
E-mail: aha@viborg.dk

Anders Røn Kallesøe
Arbejdsplads: Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Telefon: 25 32 05 63
E-mail: ark@sl.dk

Jeanne Arnoldsen
Arbejdsplads: Skiftesportet, Herning
Telefon: 27 14 66 91
E-mail: skija@herning.dk

Maja Birk Davisen
Arbejdsplads: Viften, Skive
Telefon: 29 69 62 52
E-mail:mbda@skivekommune.dk

Jens Ole Poulsen
Arbejdsplads: Kafferisteriet, Holstebro
Telefon: 20 45 09 66
E-mail: jensole.poulsen@holstebro.dk

Lene Skovsager
Arbejdsplads: Socialpædagogerne Midt-og Vestjylland
Telefon: 41 61 18 71
E-mail: lsr@sl.dk

Bo Christensen
Arbejdsplads: Center Midtbyen
Telefon: 96 84 89 00
E-mail: boc@struer.dk

Susanne Østergaard
Arbejdsplads: Bo- og Støttecenter Herning
Telefon: 96 28 43 48
E-mail: bshso@herning.dk

René Lodal Christensen
Arbejdsplads: Granbakken, Allingåbro
Telefon: 42 48 12 15
E-mail: rene.christensen@ps.rm.dk

Birgit Hunskjær
Arbejdsplads: Center Vest - Smedegade
Telefon: 24 89 55 19
E-mail: birgit.hunskjaer@rksk.dk

Se udvalgets kommissorium her.