Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpolitisk udvalg

Kredsbestyrelsen ønsker at sikre, at dens egen og kredskontorets socialpolitiske indsats i forhold til kommuner og region bliver så effektiv og synlig som muligt, og at der opnås synlige resultater.

Derfor er der nedsat et udvalg bestående af samtlige TR-medlemmer med pladser i de øverste MED-udvalg i kommunerne og Region Midtjylland.

Hertil kommer et medlem udpeget af Kredsbestyrelsen og 2 medlemmer fra Ledersektionens bestyrelse.
Født formand for udvalget er kredsformand Peter Sandkvist.

Der er tale om et udvalg, der rummer stor indsigt i kommunale og regionale forhold, på de fag-områder som socialpædagogerne er ansat i.
Det er denne viden, udvalget skal sikre bliver brugt i kredsens indsats for, at vilkårene for borgere med behov for støtte og omsorg bliver bedst mulige.

Kredsformand
Peter Sandkvist (formand)
Arbejdsplads: Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Telefon: 20 45 26 14
mail:pts@sl.dk 

Charlotte Holm Egemose Jensen
Arbejdsplads:
Telefon: 28 45 06 55
mail: missegemose@me.com

Helene Hansen
Arbejdsplads: Aktivitetshuset-Kernen, Silkeborg
Telefon: 20 55 22 27
mail: helene.hansen@silkeborg.dk

Bodil Sollie
Arbejdsplads: Botilbuddet Kærsangervej, Viborg
Telefon: 24 94 13 27
mail: bs@viborg.dk

Jeanne Arnoldsen
Arbejdsplads: Skiftesportet, Herning
Telefon: 27 14 66 91
mail: skija@herning.dk

Maja Birk Davisen
Arbejdsplads: Viften, Skive
Telefon: 29 69 62 52
mail:mbda@skivekommune.dk

Berit Boesen
Arbejdsplads: Børne- og Familiehusene, Afd. Godthåbsvej/Malerhuset - Holstebro
Telefon: 31 55 02 22
mail:berit.boesen@holstebro.dk

Jane Gejl
Arbejdsplads: Skovbjergparken - Ikast-Brande Kommune
Telefon: 22 79 44 31
E-mail: jachr@ikast-brande.dk

Bo Bakbo-Carlsen
Arbejdsplads: Center Midtbyen
Telefon: 96 84 89 00
mail: boc@struer.dk

Susanne Østergaard
Arbejdsplads: Bo- og Støttecenter Herning
Telefon: 96 28 43 48
mail: bshso@herning.dk

Stine Thybo Skovbakke
Arbejdsplads: Dag-og Døgn- Lemvig Dagsværket, Lemvig Kommune
Telefon: 21 90 33 50
mail: stine.skovbakke@me.com

Birgit Hunskjær
Arbejdsplads: Center Vest - Smedegade
Telefon: 24 89 55 19
mail: birgit.hunskjaer@rksk.dk

Katrine Hellegaard Olesen
Arbejdsplads: Føniksgården- Struer Kommune
Telefon: 41 56 99 75
mail: kaho@struer.dk

Se udvalgets kommissorium her.