Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Valgte og ansatte

Her kan du se, hvem der er valgt og ansat på kredskontoret


VALGTE:

 

Peter Sandkvist,Kredsformand
og HB medlem

 • Overordnet ansvar for kredsens politiske og organisatoriske udvikling samt kredsens aktiviteter
 • Politisk ansvarlig for kredsens ledersektion, ledersektionens bestyrelse, plejefamilieområdet og plejefamilieudvalget

Anders Røn Kallesøe,
1. næstformand og kasserer

 • Ansvarlig for fagpolitisk indsats og kontakter, MED-kontakter, kollektive arbejdspladssager samt TR-uddannelse og TR-support i Holstebro, Lemvig, Struer, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern kommune samt Region Midtjylland

Lene Skovsager,
2. næstformand og HB medlem

 • Ansvarlig for fagpolitisk indsats og kontakter, MED-kontakter, kollektive arbejdspladssager samt TR-uddannelse og TR-support i Herning, Skive, Viborg og Ikast-Brande kommune

ANSATTE:

 

Dennis Møller Kirkegaard
Kontorleder

       

Rasmus Jørgensen
Politisk konsulent

 

Anette Elkjær,
Konsulent

 • Konsulent i medlemssager for basisansatte, særlige stillinger og konsulentstillinger herunder afsked, løn, arbejdstid og sociale sager
 • Geografisk ansvarsområde - Holstebro, Lemvig, Struer og Skive kommune samt private opholdssteder i de nævnte kommuner
 • Konsulent for plejefamilier - Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Stuer og Viborg kommune

 

Lisa Arlund Schramm,
Konsulent

 • Konsulent i medlemssager for basisansatte, særlige stillinger og konsulentstillinger herunder afsked, løn, arbejdstid og sociale sager. 
 • Geografisk ansvarsområde - Ikast-Brande, Horsens, Odder og Hedensted kommune samt private opholdssteder i de nævnte kommuner
 • Særlige ansvarsområder: Ankesager og sygedagpenge

 

Lone Madsen,
Konsulent

 • Konsulent i medlemssager for basisansatte, særlige stillinger og konsulentstillinger herunder afsked, løn, arbejdstid og sociale sager
 • Geografisk ansvarsområde - Herning,  Ringkøbing-Skjern og Viborg kommune samt private opholdssteder i de nævnte kommuner
 • Særlige ansvarsområder: Ankesager og sygedagpenge

Mads Bilstrup,
Konsulent

 • Konsulent i medlemssager for basisansatte, særlige stillinger og konsulentstillinger herunder afsked, løn, arbejdstid og sociale sager. 
 • Geografisk ansvarsområde- Silkeborg, Århus og Samsø Kommune samt private opholdssteder i de nævnte kommuner
 • PFF 

Gitte Rahbek,
Sagsbehandler

 • Varetager telefonservice vedrørende lønsager og overenskomst spørgsmål. Endvidere journalisering og medlemsstyring

Tina Iversen Hesel,
Administrativ medarbejder

 • Telefonservice og visitering af henvendelser
 • Sekretrær for kredsbestyrelsen og udvalg
 • Administration af hjemmeside
 • Administration af arrangementer og møder
 • Udsendelse af servicemail
 • Lønrefusion og kørselsudlæg

 

Thea Lebech, 
Administrativ medarbejder

 • Telefonservice og visitering af henvendelser
 • Sekretær for kredsbestyrelsen
 • Registrering af tillidsvalgte
 • Økonomi

Astrid Jensen,
Administrativ medarbejder 

 • Telefonservice og visitering af henvendelser
 • Sekretær for kredsbestyrelsen
 • Registrering af tillidsvalgte
 • Økonomi
 • Medlems- og arbejdspladsregistrering

Mette Carlsen,
Jobkonsulent

 • Varetager kontakt til ledige medlemmer (vejledning, rådighed). Samarbejder med jobcentre. Administrerer kredsens jobformidling