Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne Midtjylland

Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kredsen - og de overordnede rammer og målsætninger for vores arbejde.

Kontakt

Socialpædagogerne Midtjylland
Telefon: 7248 6300
E-mail: midtogvestjylland@sl.dk
Sikker mail: sl_sikker_mv@sl.dk

Følg os på facebook


A-kassen: 7248 6010

 

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 14:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 12:00 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 13:00

Adresse

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Birk Centerpark 4
7400 Herning

Nyt administrativt kredssamarbejde

Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland og Socialpædagogerne Kreds Østjylland har indgået et administrativt kredssamarbejde.

Konkret betyder det, at de faglige afdelingerne i kredsene skifter navn til Socialpædagogerne Midtjylland og at vi får en fælles indgang på telefonen.

Vores fælles telefonnummer er: 7248 6300 og vores nye fælles åbningstider er:

Mandag  kl.  9.00 - 14.00

Tirsdag   kl.  9.00 - 14.00

Onsdag   kl.  9.00 - 14.00

Torsdag   kl. 12.00 - 16.00

 Fredag    kl. 9.00 - 13.00

Det administrative kredssamarbejde har ikke betydning for det politiske arbejde.

Ændringerne træder i kraft onsdag den 15. november 2023

Medlemskalender 2024

Kalenderen for 2024 er nu tilgængelig.

Kalenderen kan afhentes på kredskontoret i vores åbningstid eller du kan bestille den hos din tillidsrepræsentant.
Er du på en arbejdsplads uden tillidsrepræsentant, så kontakt os og vi finder en løsning.
Som udgangspunkt sender vi ikke kalenderen ud.
Kalenderen udleveres på vores generalforsamling den 11. oktober 2023.

Socialpædagogernes medlemskalender er gratis.

Kredsens arrangementer

Medlemskatalog 2023

Her kan du læse om årets medlemsarrangementer.
Igen i 2023 har vi valgt at slå arrangementerne sammen på tværs af kredsene Midt- og Vestjylland og Østjylland. 
Medlemsarrangementerne bliver tilbudt i fysisk form og via livestreaming. På den måde kan du deltage, selv når oplægget
bliver holdt langt væk fra bopælen.
Vi håber, du kan lide udvalget af oplægsholdere.
Vi glæder os til at se dig

Klik her for at se de spændende arrangementer

Medlemsarrangement med Christian Ebbe fra Kofoedsminde.

Torsdag den 7. december 2023 kl. 16.30-19.00. BDO Lounge, Tinghallen, Tingvej 20, 8800 Viborg eller via livestreaming.

Christian Ebbe giver et indblik i Kofoedsmindes komplekse og lukkede verden med visitering, kriminalitet m.m. Han stiller skarpt på, hvordan man på Kofoedsminde tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger, samt hvordan målgruppens udadreagerende og problematiske adfærd kan håndteres så specialpædagogisk hensigtsmæssigt som muligt.

Christian Ebbe er afdelingsleder for to sikrede afdelinger på Kofoedsminde. Han er uddannet socialpædagog og har en diplomuddannelse i ledelse. Han medvirkede i DR-dokumentaren ’De særligt farlige’, der netop handler om Kofoedsmindes målgruppe og tilgangen til beboerne.

Der vil være en let forplejning i forbindelse med oplægget.

Tilmelding til det fysiske arrangement skal ske via dette link senest den 23. november 2023.

Tilmelding til livestreaming skal ske via dette link senest den 30. november 2023.

Julebrunch for plejefamilier- kom og mød din kollega.

Onsdag den 13. december 2022 kl. 9.30-12.00 hos socialpædagogerne, Birk Centerpark 4, 7400 Herning
Formålet er kollegialt samvær, gode snakke og hygge.

Rammen for denne formiddag vil være et oplæg fra en faglig konsulent, om fokuspunkter i forbindelse med kontrakt indgåelse. Efterfølgende vil der være mulighed for, at få tjekket din lønseddel for, om der skulle være fejl og mangler i udbetalingen.

Hvis du ønsker en gennemgang af din lønseddel, må du meget gerne udover din lønseddel også medbringe din kontrakt samt de informationer der bliver henvist til i kontrakten, f.eks. en kommunal håndbog for plejefamilier eller lignende.

Tilmelding efter først til mølle princippet på dette link senest den 5. december 2023. Der er ca. 25-30 pladser.

Arrangementet er kun for medlemmer, men du skal være velkommen til at invitere din ægtefælle eller samleverske med.