Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland

Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kredsen - og de overordnede rammer og målsætninger for vores arbejde.

Kontakt

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Telefon: 7248 6200
E-mail: midtogvestjylland@sl.dk
Sikker mail: sl_sikker_mv@sl.dk

Følg os på facebook


A-kassen: 7248 6010

 

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 13:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 13:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 13:00
  4. Torsdag kl 09:00 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 13:00

Adresse

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Birk Centerpark 4
7400 Herning

Generalforsamling

onsdag den 11. oktober 2023 kl. 16.00-21.30 på Hotel Eyde, Mindegade 1, Herning.
I år er der valg til bestyrelsen, kongresdelegationen, hovedbestyrelsen, formand og næstformandsposterne.

I kredsbestyrelsen opfordrer vi dig til at overveje om du har interesse og lyst til at stille op til en eller flere af posterne.
Overvejer du at være kandidat, og har du spørgsmål til de poster du kan opstille til eller til det politiske arbejde – hvad det indebære og på hvilken måde din interesse kan sættes i spil – så er du velkommen til at kontakte kredsformand Peter Sandkvist på pts@sl.dk eller kontakte os på 72486200.
Du kan læse mere om kredsbestyrelsesarbejdet her

Klik her for at tilgå dagsorden og bilag til generalforsamlingen

Klik her for tilmelding til spisning senest den 4. oktober 2023 

Er det dig, en kollega eller arbejdspladsen som skal modtage Socialpædagogernes udviklingspris 2023?

Stolte og engagerede socialpædagoger bidrager til synligheden og betydningen af den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladser, i mødet med borgerne og over for beslutningstagere. Indstillinger til Socialpædagogernes udviklingspris 2023 skal tage udgangspunkt i kongresstrategien for denne kongresperiode ”Faglighed forandre liv”.

Indstillinger til prisen skal pege på et medlem – dig selv, en kollega, en personalegruppe - eller en socialpædagogisk arbejdsplads, der har fokus på den socialpædagogiske faglighed – som arbejder med indsatser, udvikling og løsninger ud fra en stærk fagidentitet om at ”faglighed forandre liv”.
Prismodtageren offentliggøres på vores generalforsamling den 11. oktober 2023.
Indstillingen skal laves skriftlig og skal sendes til kredsen på midtogvestjylland@sl.dk senest den 26. september 2023.

Du kan læse mere om prisen her 
Se Forretningsorden for Socialpædagogernes udviklingspris her

Kredsens arrangementer

Medlemskatalog 2023

Her kan du læse om årets medlemsarrangementer.
Igen i 2023 har vi valgt at slå arrangementerne sammen på tværs af kredsene Midt- og Vestjylland og Østjylland. 
Medlemsarrangementerne bliver tilbudt i fysisk form og via livestreaming. På den måde kan du deltage, selv når oplægget
bliver holdt langt væk fra bopælen.
Vi håber, du kan lide udvalget af oplægsholdere.
Vi glæder os til at se dig

Klik her for at se de spændende arrangementer

Medlemsarrangement med Anne-Mette Sohn Jensen

Tirsdag den 26. september 2023 kl. 16.00-17.30. FH Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus eller via livestreaming

Oplægget handler om omsorgstræthed.

Du kan glæde dig til, at få viden om og redskaber til, hvordan du - sammen med kolleger og leder - forebygger omsorgstræthed i det pædagogiske arbejde. Du får en definition af begrebet samt kendskab til nogle af de risikofaktorer, der kan føre til omsorgstræthed.

Overskrifter vil være VIK-modellen, IGLO-modellen, affektsmitte og regulering af følelser, det gode kollegiale samarbejde, compassion og self-compassion. Og så ved du efter foredraget, hvordan du kan bruge en “fiskerbænk” som en ventil i dit daglige arbejde.

Anne-Mette Sohn Jensen har dedikeret sit professionelle virke til at klæde professionelle på med viden om og konkrete metoder til at passe godt på sig selv og hinanden, så der er omsorg at give.

Der bliver serveret kage, kaffe og te

Tilmelding til det fysiske arrangement skal ske her - tilmeldingsfrist 4. sep. 2023

Tilmelding til onlineoplægget skal ske her- tilmeldingsfrist 20. sep. 2023

Arrangementet afholdes i samarbejde med kreds Østjylland.

Temadag for praktikvejledere

den 26. september 2023 kl. 9.00-15.00, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg.

Dagen afholdes sammen med pædagoguddannelsen i Viborg og BUPL MidtVestjylland.

Dagen består af faglige input, gruppedrøftelser og valgfrie workshops.
Dagen giver inspiration og tid til refleksion over læringsmuligheder i praktikken.

Praktikken er et meget vigtigt fundament for, at der kommer dygtige og kompetente socialpædagoger til vores faglige område. Dagen skal derfor som altid, være med til at skabe inspiration til gode praktikforløb for de pædagogstuderende. Dette gøres ved at tage aktuelle emner op med jer der er centrale omkring studerende i praktik.

I programmet finder du link til tilmelding og prioritering af workshop.

Tilmelding skal ske senest den 11. september 2023

Du kan læse mere om temadagen her