Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Medlemsarrangementer 2024

Medlemsarrangementer 2024

24. april 2024 – Søren Østergaard

Værket Randers, Sven Dalsgaards Pl. 1, 8900 Randers

Kl. 16.00 – 17.30

Oplæg med ungdomsforsker Søren Østergaard

Danske unge spiser stadig sundere, de dyrker mere motion, de drikker mindre, de er mindre kriminelle m.m. Samtidig viser en række undersøgelser også, at unges trivsel er under massivt pres – de er stadig mere kropsutilfredse, går til psykolog, sover mindre, spiser mere, medicinerer mere, er mere stressede osv. Udtrykt i overskriftsform så opfører det store flertal af danske unge sig rigtig pænt, MEN de har det ikke særlig godt.

I oplægget vil der være fokus på at identificere de faktorer, der har betydning for, at danske unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at udvikle robuste og livsduelige unge – herunder et specielt fokus på, hvad der kendetegner de voksne, som har en direkte betydning for at børn og unge udvikler en ”robusthed”, der gør, at de har mod på at give sig i kast med ungdomslivet.

Der bliver serveret kaffe, te og kage.

Tilmelding til det fysiske arrangement her

Tilmelding til livestreaming her

 

22. august 2024 - Matilde Høybye Mortensen

Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning

Kl. 16.30 – 19.00.

Oplæg om pædagogens teknologiske landskab

Algoritmer, apps, og dokumentationsplatforme. Teknologier er viklet ind i vores faglige praksis. Måske endda så meget, at vi nogle gange udliciterer vores faglige dømmekraft til teknologierne? Teknologier er måske praktiske og hjælpsomme, men de er ikke neutrale. Anvendelsen vil altid få en konsekvens. For den faglige praksis, for medarbejdere og for borgerne.

Matilde Høybye Mortensen giver i oplægget et overblik over forskellige typer af teknologi, vi kan møde i socialpædagogisk arbejde, og hvad det betyder for os som fagprofessionelle og vores relation til borgerne. Der bliver god mulighed for at diskutere, hvilke teknologier der trænger sig på i socialpædagogisk praksis, samspillet mellem fagligt skøn og de standardiseringer, som teknologier sparker ind i praksis, samt de udfordrende etiske dilemmaer, der kan opstå i relation til teknologi.

Matilde Høybye Mortensen er ph.d. og docent ved VIA, hvor hun forsker og underviser på socialrådgiveruddannelsen. Matilde Høybye Mortensen forsker i organisering og styring på socialområdet og er blandt andet forfatter til bøgerne i Velfærdsstatens frontlinje og Professionernes digitale landskab.

Der bliver serveret kaffe, te, kage og en let forplejning.

Tilmelding til det fysiske arrangement her

Tilmelding til livestreaming her

 

 

 

 

8. oktober 2024 - Jacob Mark

Pasteursvej 4, 8600 Silkeborg

Kl. 16.00 – 17.30

Oplæg med folketingspolitiker Jacob Mark om stress og angst.

Med udgangspunkt i sin anerkendte bog, “Fartblind, tager Jacob Mark jer med på en enormt personlig og hudløst ærlig fortælling om, hvordan stress og angst fik ham ud i sit livs største krise – faktisk var det så slemt, at Jacob for en periode mistede det meste af synet.

Jacob Mark fortæller om en hæsblæsende og tempofyldt tid med valgkampagner, shitstorme, #MeToo og både sejre og tab. Opslidende og grænseløse år, der førte til stress, angst, sygemelding og livskrise. Han åbner op for hans syv måneder lange sygemelding og al den kærlighed, der var med til at få ham ud på den anden side.

I dag arbejder han stadig – hele tiden – på at blive klogere på, hvad der skal til for, at han har det godt, ligesom han kæmper både personligt og politisk for at gøre op med den ødelæggende optimerings- og perfekthedskultur, som i dag er så fremtrædende i samfundet.

Jacob Mark udviser en selvindsigt og sårbarhed, der både er inspirerende, interessant og giver stof til eftertanke. Hans fortælling er tankevækkende, men samtidig fuld af håb, når han lukker jer ind i sin kamp for at finde sig selv igen.

Der serveres kaffe, te og kage.

Tilmelding til det fysiske arrangement her

Tilmelding til livestreaming her

 

20. november 2024 Kristina Schou Madsen

Pasteursvej 4, 8600 Silkeborg

Kl. 16.30 – 19.00

Oplæg med Kristina Schou Madsen med titlen Bliv klogere på toppræstationer gennem mentale strategier.

At løbe 230 selvforsynende kilometer gennem Amazonas jungle kan kun lade sig gøre, når den fysiske form og udstyret er i orden. Det mentale spiller dog en endnu større rolle, da elementer som risikovillighed, forandringsparathed, positiv tankegang, konkurrencegen og et drive til at fortsætte, selvom det gør ondt, er altafgørende for succes.

Strategierne for at nå godt i mål på trods af mentale udfordringer i et ekstremløb er identiske med strategier, der med stor effekt kan anvendes, når der skal skabes succes i erhvervslivet.

Foredraget præsenterer blandt andet de mentale strategier, der gøres brug af i ekstremløb, og de kobles direkte til udfordringer, man som leder, team eller medarbejder kan møde i forskellige arbejdssituationer:

  • Hvad gør man, når præmissen på et øjeblik ændres, og der kræves en forandring i den ellers etablerede strategi?
  • Hvordan træffes den bedste beslutning i ekstremt pressede situationer?
  • Hvilke mentale strategier kan man gøre brug af for at ændre en negativ reaktion til noget positivt og brugbart?

Foredraget giver konkrete redskaber og teknikker, der kan implementeres direkte i hverdagen på arbejdspladsen.

Der bliver serveret kaffe, te, kage og en let forplejning.

Tilmelding til det fysiske arrangement her

Tilmelding til livestreaming her